Stichting  de Alkmaarse Cuyperskerk

                       

 

Sint Laurentiuskerk

 

De Stichting heeft de ANBI Status

De Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk is door de Belastingdienst met ingang van 1 augustus 2011 aangemerkt als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) . Het fiscaal nummer is 8508 33 462. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 533 11 361.

De Geefwet maakt jouw gift meer waard

Sinds de invoering van de Geefwet mag uw gift aan een cultureel doel met 25 procent extra afgetrokken worden van de belasting. Voor bedrijven is dit zelfs 50 procent.

De Geefwijzer wijst je de weg door de belastingregels rondom geven aan cultuur. Je zult zien: jouw steun aan dat bijzondere museum, dat vernieuwende theatergezelschap of dat swingende festival kan behalve nuttig ook nog eens fiscaal aantrekkelijk zijn. Kijk nu welke vorm van culturele donatie het beste bij jou of jouw bedrijf past.


Meer lezen zie de website      http://www.daargeefjeom.nl/#geefwijzer


Voor de jaren 2011 - 2017 is door het bestuur een beleidsplan vastgesteld ......(lees verder ).

In dit beleidsplan is vastgelegd dat de beheerskosten van de stichting, daaronder begrepen de eventuele kosten van verwerving van fondsen door een professioneel bureau zullen zoveel mogelijk worden beperkt en zullen nooit meer bedragen dan maximaal 15 % van de verworven gelden.
De bestuurders van de stichting werken alle “pro deo”. Ten behoeve van de stichting gemaakte kosten, zoals b.v. reiskosten, zullen op verzoek van de bestuurder die de kosten heeft gemaakt worden vergoed nadat de betreffende declaratie in een bestuursvergadering is besproken.

Op 18 spril 2017 heeft het bestuur het Jaarverslag 2016 met daarbij de Rekening en Verantwoording over dat jaar vastgesteld. ......... (lees verder)

Meer weten over het geven aan Cultuur ...... lees verder 

 

Home     -      contact

webdesigner: Kgr  -  gemaakt met     iWeb  