Stichting  de Alkmaarse Cuyperskerk

                       

 

Sint Laurentiuskerk

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk bestaat uit:

dhr. H.S.L. Smit, voorzitter                                          stuur een email

dhr. H. Adriaanse, penningmeester                               stuur een email

mevr. A. van de Ven, secretaris                                     stuur een email

dhr. J.L.M. Olbers

vacature bestuurslid


Correspondentieadres:

Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk
p/a Hoornsekade 9
1823 BJ  Alkmaar
info@alkmaarsecuyperskerk.nl

Bankgegevens:
IBAN rekening NL 09 ABNA 057 56 32 542
t.n.v. de Alkmaarse Cuyperskerk te Alkmaar

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53311361

Adviseurs van het bestuur:

de heer Jan Orij,
de heer Kees Pater,
de heer mr. C.Th. Groenland, secretariële ondersteuning

Comité van aanbeveling:

De stichting wordt van harte aanbevolen door het

  1. John Ibink

  2. Inico Geels (Stichting Behoud Monumentale Kerken)

  3. Dirk Groot

  4. Gert van Kleef (bestuurslid Landelijke Cuypersgenootschap)

  5. Hans van de Leygraaf (makelaardij)

  6. Gerard Mathijsen  (abt van de abdij in Egmond)

  7. Jan Roobeek (Arie Coppens B.V.) 

  8. Gijs Schot (Schot Groep Alkmaar)

  9. Steef Ypma (Ypma piano’s)

Henk Adriaanse

Henk Smit

Jos Olbers

Home     -      contact

webdesigner: Kgr  -  gemaakt met     iWeb  

Anjo van de Ven

Privacybepalingen


In de vergadering van 14 mei 2018 van het bestuur van de stichting in verband met de inwerkingtreding van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) richtlijnen vastgesteld hoe moet worden gewerkt met persoonlijke gegevens van relaties, contacten van de Stichting. Lees verder .............