Stichting  de Alkmaarse Cuyperskerk

                       

 

Sint Laurentiuskerk

 

Nieuws

De Geefwet maakt uw gift meer waard

Sinds de invoering van de Geefwet mag jouw gift aan een cultureel doel, zoals de restauratie van het orgel van de Sint Laurentiuskerk, met 25 procent extra afgetrokken worden van de belasting. Voor bedrijven is dit zelfs 50 procent. De Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk is namelijk een “Culturele ANBI-instelling”.

De Alkmaarse Cuyperskerk zoekt vrienden !

Voor de restauratie van de kerk , het onderhoud, de verplaatsing van het orgel is veel geld nodig.

Het bestuur zoekt “vrienden” die willen helpen om de plannen te realiseren. Met hulp van veel vrienden zijn we tot veel in staat; immers alle “beetjes” helpen.

Wilt u Vriend worden ?  lees verder .........

Nieuwsbrieven

Regelmatig worden er nieuwsbrieven betreffende activiteiten in de St. Laurentiuskerk verzonden per email aan geïnteresseerden. Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen ? Geef op de volgende link uw email-adres door.   Graag ontvang ik de nieuwsbrief   

Rick Akkerman, fotograaf
heeft onlangs een bijzondere foto gemaakt van het orgel in de Sint Laurentiuskerk. Het is de foto die u op de homepage aantreft.

http://www.rickakkerman.nl

Home     -      contact

webdesigner: Kgr  -  gemaakt met     iWeb  

Restauratie / verplaatsing Pels-orgel


Het Victoriefonds Alkmaar heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor de realisatie van de restauratie en verplaatsing van het Pels-orgel in de St. Laurentiuskerk. Door een toezegging van een bedrag van € 35.000,-- werd op 21 mei ± 86 % van het streefbedrag bereikt.

Het bestuur van de Stichting Alkmaarse Cuyperskerk dankt het Victoriefonds Alkmaar heel hartelijk voor de toezegging. Het is daarbij ook een belangrijke bijdrage aan de Alkmaarse bevolking. De restauratie en verplaatsing van het orgel levert namelijk ook een verrijking van de “Alkmaarse Cultuur” op.

Om het streefbedrag van € 130.000,-- te bereiken is nog een bedrag van € 20.000,-- nodig.

De frontpijpen zijn inmiddels geadopteerd. Maar er zijn nog heel wat pijpen beschikbaar, namelijk nog 1830 pijpen in de prijs van 20 tot 200 euro.

Als nog 20 mensen of organisaties een bedrag van € 1000,-- of 200 mensen of organisaties een bedrag van  €  100,-- doneren, is het bedrag zo bereikt. Doet u ook mee  ?  Kleinere of andere bedragen mogen uiteraard ook.


Bij voorbaat hartelijk dank.  

 

Restauratie Pels-Orgel van start        (29-12-2015)


De stichting de Alkmaarse Cuyperskerk heeft opdracht gegeven aan Adema's Kerkorgelbouw B.V. te Hillegom om de restauratie- en verplaatsing van het Pels-Orgel in de Sint Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord in Alkmaar uit te voeren. Adema, opgericht in 1855,  is Nederlands oudste orgelmakerij.  De werkzaamheden zullen starten op 11 januari 2016 en zullen vijf maanden in beslag nemen. Een belangrijk stuk religieus cultureel erfgoed wordt door de renovatie behouden voor toekomstige generaties.


De laatste loodjes 

De afgelopen twee jaar heeft de stichting zich ingezet om het benodigde geld bijeen te brengen. De actie “adopteer een orgelpijp” is succesvol verlopen. 80% van het benodigde bedrag is binnen.  De stichting durft het daarom aan om te starten met de renovatie. We zijn dan in juli 2016 klaar voor de festiviteiten rond 900 jaar katholicisme in Alkmaar.

19 februari 2016 onthulde Wethouder Anjo v.d. Ven de

"verborgen" Kläsener schilderingen in de St. Laurentiuskerk.

Zij deed dat een een sfeervolle bijeenkomst die door veel belangstellenden werd bijgewoond. De wethouder hield een gloedvol betoog over het belang van kerken. Mevrouw Van de Ven kwam niet met lege handen. Namens de gemeente Alkmaar gaf zij een extra subsidie van € 5.000,--.

Subsidie Prins Bernhard Fonds          (8-3-2016)


Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de stichting De Alkmaarse Cuyperskerk een subsidie van € 10.000,-- vertrekt door de restauratie en verplaatsing van het Pels Orgel in de Sint Laurentiuskerk. Het is een belangrijke bijdrage. Het toegezegde bedrag aan subsidies, giften  en de adoptie van orgelpijpen is daardoor gekomen op € 136.776, zijnde 88,2 % van fase 1 van de kosten van het project. Voor fase 2, de uitbreiding van het orgel met een tweede speeltafel is nog een extra bedrag van plm € 22.000,-- vereist. Helpt u ons met de laatste loodjes. Er kunnen nog pijpen geadopteerd worden in de prijs van 200,-- tot 20.-- per stuk.


Ingebruikstelling orgel:            (25-07-2016)


De werkzaamheden met betrekking tot de restauratie en verplaatsing van het Pels orgel in de St. Laurentiuskerk naderen de eindfase. De orgelbouwer Adema Kerkorgelbouw te Hillegom is begonnen met de intonatie en de stemming van het orgel.


Op vrijdag 9 september 2016 om 16:00 uur zal het orgel worden ingewijd en officieel in gebruik worden genomen.

Op zondag 11 september 2016 om 16:00 uur zal het eerste orgelconcert worden gehouden. Uitgevoerd worden werken van Naji Hakim, Egil Hovland en Henri Mulet, door:

Una Cintiņa, orgel en Erik-Jan Eradus, orgel, alsmede door Georgi Tsenov, percussie.