Stichting  de Alkmaarse Cuyperskerk

                       

 

Sint Laurentiuskerk

 

Wij zoeken sponsors voor de volgende projecten.

Project 1:    Restauratie en Verplaatsing van het Persorgel

het bijeenbrengen van een bedrag van ten minste € 165.000,-- ten behoeve van de restauratie van het orgel en de verplaatsing naar zijn oorspronkelijke plaats op de koorzolder. Dit project is voltooid en afgesloten per 31 december 2016

Project 2:    Renovatie Kerkdeuren

De kerkdeuren waren behoorlijk aangetast door de tand des tijds. De bouwer van de Sint Laurentiuskerk, Pierre Cuypers, zou behoorlijk overstuur zijn van de aanblik op de deuren. De stichting wil daar - met uw hulp - wat aan doen. Het voornemen is een grondige RENOVATIE van de deuren. Terugbrengen in de oorspronkelijke staat is onze inzet.
Dit project is voltooid en afgesloten per 31 december 2018

Project 3:    Renovatie tegelvloer / aanleg nieuwe toiletten

Zie de nadere info over dit project.    Lees meer .........

Uiteraard kunt u nu al een donatie doen ten behoeve van deze renovatie.

Onze bankgegevens: IBAN rekening NL 09 ABNA 057 56 32 542
t.n.v. de Alkmaarse Cuyperskerk te Alkmaar.

Ook kunt u een bijdrage doen in de daarvoor bestemde bussen in de Laurentiuskerk.

Voor de uitvoering van deze projecten is dus veel geld nodig. Wij zoeken dus sponsors en donateurs.

Vindt u het ook belangrijk dat de Sint Laurentiuskerk als monument behouden blijft? U kunt met ons contact opnemen via info@alkmaarsecuyperskerk.nl . U kunt ook bellen met Kees Groenland, ondersteuner van het bestuur van de Stichting tel. 0621851723.


Lees meer over de sponsoring van de projecten of het doen van donaties....

Home     -      contact

webdesigner: Kgr  -  gemaakt met     iWeb  