Stichting  de Alkmaarse Cuyperskerk

                       

 

Sint Laurentiuskerk

 

Renovatie Kerkdeuren

Nu het Pels-Orgel is gerenoveerd en weer op de juiste plek staat heeft de stichting een nieuw project namelijk de renovatie van de kerkdeuren.

Om maar met de deur in huis te vallen. De kerkdeuren waren behoorlijk aangetast door de tand des tijds. De bouwer van de Sint Laurentiuskerk, Pierre Cuypers, zou behoorlijk overstuur zijn van de aanblik op de deuren. De deuren zagen er erbarmelijk uit, zie de bijgaande foto’s

Daar het niet langer zo kon, heeft het bestuur van de stichting de Alkmaarse Cuyperskerk samen met het bestuur van de HH Matthias Laurentius-parochie eind oktober 2017 de opdracht tot renovatie verstrekt aan het restauratiebedrijf Pronk te Warmenhuizen.

Op woensdag 6 december 2017 zijn de deuren door het bedrijf teruggeplaatst. De buitenkant ziet er weer schitterend uit. Gezien de weersomstandigheden kon de binnenkant nog niet afgewerkt worden.

Maar we zijn nog niet zover dat we het budget voor een zorgvuldige renovatie al volledig bijeen hebben. Tot nu toe ( 14-12-2017 ) is er aan donaties ten behoeve van deze renovatie ongeveer 40 % van de kosten ontvangen. Een beetje financiële hulp kunnen we dus nog steeds gebruiken.

U kunt u een donatie doen ten behoeve van deze renovatie.

Onze Bankgegevens: IBAN rekening NL 09 ABNA 057 56 32 542
t.n.v. de Alkmaarse Cuyperskerk te Alkmaar.

Ook kunt u een bijdrage doen in de daarvoor bestemde bussen in de Laurentiuskerk.


Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk is een ANBI (voor Algemeen
Nut Beogende Instelling), waarvoor belastingvoordelen gelden bij schenkingen en giften. Sinds de invoering van de Geefwet mag uw gift aan een cultureel doel, zoals deze restauratie van het orgel, met 25 procent extra afgetrokken worden van de belasting. Voor bedrijven is dit zelfs 50 procent.
 

Home     -      contact

webdesigner: Kgr  -  gemaakt met     iWeb  

dit project is voltooid en afgesloten per 31 december 2018