Stichting  de Alkmaarse Cuyperskerk

                       

 

Sint Laurentiuskerk

 

Het doel van de Stichting:


De Sint Laurentiuskerk is een waardevol monument


De Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk zet zich in voor behoud en restauratie van dit rijksmonument. Hiertoe wordt samengewerkt met de eigenaar van het monument, de R.K. Parochie HH. Matthias-Laurentius te Alkmaar. ( www.rk-par-matthias-laurentius-alkmaar.nl/ )
Het adres van de St. Laurentiuskerk is Verdronkenoord 68,    1811 BG  Alkmaar.

De St. Laurentiuskerk - gebouwd van 1859 - 1861 en in gebruik genomen op 15 oktober 1861, is ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers.

De St. Laurentiuskerk werd in 1859-1861 in neogotische stijl gebouwd. Het is één van de
vroegste werken in Noord-Holland van Pierre Cuypers.

Tot de bijzonder-heden behoren de luchtbogen aan de buitenkant van het gebouw en de toepassing van Limburgse mergelsteen (onder andere bij het rijk versierde roosvenster boven de toegangsdeur in de westgevel). Het interieur heeft een neogotische detaillering, bijvoorbeeld bij het houten tongewelf met de kleurige rozetten, of bij de reliëfs van mergelsteen langs de wanden.

In de transepten bevinden zich kleurige wandschilderingen, gemaakt door J.A. Kläsener tussen 1874 en 1880. Opmerkelijk zijn ook de gebrandschilderde ramen. De oudste hangen in het koor. Ze zijn vervaardigd door het atelier van Nicolas in Roermond (1862 en 1895), de andere zijn gemaakt door het atelier van J. Dobbelaere uit Brugge (1895-1907).

Na de bouw van de St. Laurentiuskerk werd in Alkmaar door Pierre Cuypers de St. Dominicuskerk werd gebouwd in de jaren 1863-1866. In 1974 werd deze kerk gesloten voor de eredienst. Jarenlang bleef het lot van de St. Dominicuskerk ongewis, maar in 1985 werd de kerk gesloopt, slechts een traptoren bleef bespaard. Thans kan men er winkelcentrum Domus vinden.

Het behoud van de St. Laurentiuskerk in Alkmaar is vanwege architectonische waarde van groot belang en daarom is het voor de gemeenschap van Alkmaar en wijde omgeving van groot belang dat het werk van Pierre Cuypers tot in lengte van jaren behouden kan blijven.

De stichting heeft dan ook als doel financiële middelen bijeen te brengen ten behoeve van het onderhoud en restauratie van de Alkmaarse Cuyperskerk, de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord te Alkmaar, het behoud van het cultureel en religieus erfgoed van architect Pierre Cuypers in die kerk en voorts al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Wilt helpen aan het behoud van dit monument ?       
Javrienden.html
 

Home     -      contact

webdesigner: Kgr  -  gemaakt met     iWeb  