Stichting  de Alkmaarse Cuyperskerk

                       

 

Sint Laurentiuskerk

 

Dr. Jurjen Vis heeft een boek geschreven over de St. Laurentiuskerk in Alkmaar, de kerk die in het hart van de stad staat. Het boek is verschenen bij de herdenking van het feit dat de kerk op 15 oktober 1861 werd ingezegend en in gebruik werd genomen.

Dit boek is een geschiedschrijving van de St.-Laurentiuskerk. Een geschiedschrijving omdat immers dé geschiedenis niet bestaat en dus ook nooit achterhaald en beschreven kan worden. Het is het verhaal van het gebouw én de mensen die er gebruik van hebben gemaakt: de priesters en de parochianen. Als muren en stenen konden spreken zouden ze ongetwijfeld meer vertellen over de priesters, zangers en kerkgangers dan over de architecten en bouwlieden. Vast staat dat de Laurentianen in hun kerk gedurende 150 jaar hun geloof hebben beleden, er de zondagse en doordeweekse liturgie hebben gevierd, in goede en kwade dagen hun kinderen hebben gedoopt, huwelijken hebben laten inzegenen en overledenen hebben uitgeleide gedaan. Binnen de muren klonken behalve liederen van jubel en bemoediging ook psalmen van boete. Men bad uit dankbaarheid en smeekte in hoop en verwachting. Evengoed was er plaats voor onzekerheid, twijfel, verdriet en woede.

Het verhaal van de 150-jarige Laurentius is even uniek als algemeen, tegelijkertijd specifiek Alkmaars en ook weer niet. Het verhaal van de rooms-katholieke kerk in Nederland uit de jaren 1861-2011 vinden we in het klein terug in Alkmaar.

Na een algemene inleiding vanaf 1795 wordt allereerst het ontstaan van de parochie geschetst, vervolgens het ontstaan en de inrichting van het kerkgebouw en daarna, aan de hand van het verhaal van de herders en de schapen, de geschiedenis van Gods volk in Alkmaar onderweg.

Het is een uniek boek geworden met 150 pagina's historisch onderzoek, als een roman geschreven door dr. Jurjen Vis, en verlevendigd met veel uniek foto's en ander beeldmateriaal uit regionaal archief en persoonlijk bezit.

De prijs van het boek is slechts € 10,--. Het boek kan verkregen worden bij het parochiekantoor bij de St. Jozefkerk, Nassauplein 2 Alkmaar (9.30-12.00 uur) of bij de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord te Alkmaar, na de vieringen, concerten of openstelling. Het boek kan ook besteld worden per email bij info@alkmaarsecuyperskerk.nl of door overmaking van een bedrag van € 12,50 (inclusief verzendkosten) op bankrekening IBAN rekening NL 09 ABNA 057 56 32 542 t.n.v. de Alkmaarse Cuyperskerk te Alkmaar onder vermelding van “Laurentiusboek” en het adres waar het boek heengezonden moet worden.

 

150 jaar St. Laurentiuskerk

“In ’t hart van de Stad “

Ook als cadeau bij een gift van minimaal € 50,-- ten behoeve van de renovatie van de kerkdeuren. Lees verder ......


de opbrengst is voor de renovatie van de kerkdeuren

Home     -      contact

webdesigner: Kgr  -  gemaakt met     iWeb  