Stichting  de Alkmaarse Cuyperskerk

                       

 

Sint Laurentiuskerk

 

Interieur

In het interieur valt de fraaie neogotische detaillering op, bijvoorbeeld bij het houten tongewelf met de kleurige rozetten, of bij de reliëfs van mergelsteen langs de wanden. In de transepten bevinden zich kleurige wandschilderingen met de uitbeelding van het Bloedmirakel van Alkmaar, vervaardigd door J.A. Kläsener tussen 1874 en 1880. Eerder al schilderde hij de reeks kruiswegstaties (1866-1868) Er is ook een neogotische inventaris met onder andere de oorspronkelijke door Cuypers ontworpen kerkbanken, een groot triomfkruis bij het begin van het koor, een Heilig Hartbeeld, een Maria-altaar (links van het koor) en een H.Bloedaltaar (rechts van het koor). Opmerkelijk zijn ook de gebrandschilderde ramen. De oudste hangen in het koor. Ze zijn vervaardigd door het atelier van Nicolas in Roermond (1862 en 1895), de andere zijn gemaakt door het atelier van J. Dobbelaere uit Brugge (1895-1907).  
In de St. Laurentiuskerk zijn vele voorwerpen die aan de heilige Laurentius herinneren, zoals beelden, een glas en loodraam, een vaandel, kelken, kandelaars en monstransen. Het hoofdaltaar heeft een tafelplaat die rust op acht marmeren zuilen, waartussen een rooster als symbool voor St. Laurentius. In de zandstenen boogopeningen van het  schijntriforium is door een ajour reliëf St. Laurentius symbolisch weergegeven. Je herkent hem aan het rooster. De 80 reliëfs boven in de kerk in de triforiumzone behoren ook tot de bijzonderheden van de kerk.
Ze zijn om twee redenen opmerkelijk: Ten eerste vanwege de steensoort, die in geen enkele Noord-Hollandse kerk op zo'n grote schaal is toegepast, nl mergelsteen uit Limburg. Ten tweede door de grote rijkdom aan symbolische voorstellingen. De reliëfs zijn rond 1865 in de Roermondse ateliers van architect Cuypers vervaardigd.

De 80 reliëfs zijn alle voorzien van plantaardige motieven: ranken van bladeren, bloemen, knoppen en vruchten. Daartussen ziet men andere zaken: boeken, kruizen, kelken, kronen, torens, enz. Sommige reliëfs zijn makkelijk te benoemen, maar anderen zijn dat niet. Ze hebben allen een symbolische betekenis. Ook zijn sommige motieven gemakkelijk te herkennen, zoals de vier Evangelisten, de vier westerse kerkvaders, de twaalf apostelen en St. Laurentius.

In de St. Laurentiuskerk bevinden zich vele wandbeschilderingen, dus beschilderingen welke op de muur zijn aangebracht, zoals ook de kruis- wegstaties en de beschilderingen over het Bloedwonder zijn aangebracht. In het westelijk transept vallen vooral de twee schilderingen aangaande het "Bloedwonder” op. Rechts de Zeeuwse vissers welke we ook op het bloedaltaar ter linkerzijde terugvinden. Links de Alkmaarse processie op de eerste zondag in mei.

Er zijn ook een aantal schilderijen met een religieuze voorstelling. Veelal zijn deze schilderijen al enige eeuwen oud en zijn ze afkomstig uit de vroegere staties. Zo vinden we er onder andere een aantal schilderijen van de Alkmaarse schilder J.P. van Horstok (1725 - 1825).

De banken die in deze kerk staan, zijn ook door architect Cuijpers ontworpen en staan hier sinds 1861. De banken zijn in het atelier van Cuijpers, in Roermond vervaardigd.

 

Home     -      contact

webdesigner: Kgr  -  gemaakt met     iWeb  