Stichting  de Alkmaarse Cuyperskerk

                       

 

Sint Laurentiuskerk

 

Renovatie kerkvloer / aanleg toiletten

De stichting is voornemens om dit jaar een drietal projecten in de Laurentiuskerk financieel te ondersteunen. Deze projecten zijn:

•  een nieuwe tegelvloer op de plek waar het orgel heeft gestaan. Het orgel werd door de stichting gerenoveerd en teruggeplaatst op de plek waar het hoort te staan: de koorzolder. Nu is het zaak om de houten vlonder op de oude plek van het orgel weer netjes aan te helen aan de vloer van de kerk. Dit zal gebeuren met natuursteen die aansluit bij de vloer in de kerk. 

• in de kerk zijn te weinig toiletten en er is geen toiletvoorziening voor minder valide mensen. Door ondertekening van het "VN-verdrag handicap” in 206 verplichtte Nederland zich om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het aantal bezoekers van de Laurentiuskerk neemt toe, door evenementen, door concerten en toeristen. Het aantal toiletten en de toegankelijkheid daarvan dienen te worden verbeterd.

De groepenkast voor de elektriciteit in de kerk is gedateerd en onvoldoende betrouwbaar. De veiligheid is nog niet in het geding, maar het wel verstandig om maatregelen te nemen. 

De totale kosten voor de uitvoering van bovenstaande projecten bedraagt, op basis van offertes, ca. Euro 70.000,- 

Onze stichting gaat trachten om dit bedrag bijeen te krijgen door donaties, collectebusstortingen en het indienen van aanvragen bij “goede doelen" stichtingen. Uw gift aan onze stichting is aftrekbaar. (zie Geven om cultuur)

Het streefbedrag is tenminste Euro 35.000,- Meer mag natuurlijk, maar 50% van de kosten sponsoren is een heel mooi resultaat.

Nadere info:

Over Giften:

U doet een periodieke gift. Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

U doet een gewone gift
Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.

Drempel en maximum voor gewone giften
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. 

VN-verdrag handicap

Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

U kunt u een donatie doen ten behoeve van deze projecten

Onze Bankgegevens: IBAN rekening NL 09 ABNA 057 56 32 542
t.n.v. de Alkmaarse Cuyperskerk te Alkmaar.

Ook kunt u een bijdrage doen in de daarvoor bestemde bussen in de Laurentiuskerk.


Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk is een ANBI (voor Algemeen
Nut Beogende Instelling), waarvoor belastingvoordelen gelden bij schenkingen en giften. Sinds de invoering van de Geefwet mag uw gift aan een cultureel doel, zoals deze restauratie van het orgel, met 25 procent extra afgetrokken worden van de belasting. Voor bedrijven is dit zelfs 50 procent.
 

Home     -      contact

webdesigner: Kgr  -  gemaakt met     iWeb  