Stichting  de Alkmaarse Cuyperskerk

                       

 

Sint Laurentiuskerk

 

Vrienden van de Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk

De stichting heeft als doel financiële middelen bijeen te brengen ten behoeve van het onderhoud en restauratie van de Alkmaarse Cuyperskerk, de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord te Alkmaar, het behoud van het cultureel en religieus erfgoed van architect Pierre Cuypers in die kerk en voorts al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Wilt helpen aan het behoud van dit monument ? Wordt dan “Vriend van de Alkmaarse Cuyperskerk”. Immers “alle beetjes helpen” ! Iedere bijdrage, hoe klein of groot ook is dan ook van harte welkom., daarmee wordt u Vriend van de Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk en daarmee ook van de Sint Laurentiuskerk.


U kunt “Vriend” worden door onderstaande kaart in te vullen en te sturen naar secretariaat van de stichting: Hoornsekade 9, 1823 BJ Alkmaar, of  de gegevens van de kaart per email te versturen aan   info@alkmaarsecuyperskerk.nl

Bij voorbaat hartelijk dank.

Antwoordkaart


Ik word vriend van de stichting de “Alkmaarse Cuyperskerk”

en steun de “kerk” voor

    ❏    € 25, -- per jaar

    ❏    ander bedrag, namelijk  €  ………..  per jaar


Naam:                                                                                       m/v

Voornaam:

Straat:

Postcode:

Plaats:

telefoonnummer:

E-mail adres:    Ik maak het bedrag over op IBAN rekening NL 09 ABNA 057 56 32 542

      van de Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk te Alkmaar


Handtekening


Onze sponsors / donateursSponsors.html

Home     -      contact

webdesigner: Kgr  -  gemaakt met     iWeb  

U kunt ook het het  Orgel adoptie formulier in te vullen en te sturen naar secretariaat van de stichting: Hoornsekade 9, 1823 BJ Alkmaar, of  de gegevens van de kaart per email te versturen aan   info@alkmaarsecuyperskerk.nl

Bij voorbaat hartelijk dank.

U kunt natuurlijk ook direct het adoptieformulier invullen.vrienden_files/adoptieformulier.pdf